Rotterdamse Dakendagen

Routineuze handelingen in het dagelijks leven