Privacy Policy

Hier vind je de privacy verklaring van Studio Amy Guijt. Hierin wordt omschreven hoe er met uw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Studio Amy Guijt.

0. Gegevens Studio Amy Guijt
1. Persoonsgegevens die wij verwerken
2. Doel verwerken persoonsgegevens
3. Cookies
4. Gegevens Wijzigen
5. Beveiliging van persoonsgegevens

Gegevens Studio Amy Guijt

Studio Amy Guijt Studio Amy Guijt, gevestigd aan Ir. Driessenstraat 3, 2312 KZ Leiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.amyguijt.nl
Ir. Driessenstraat 3
2312 KZ Leiden
studio@amyguijt.nl

Amy Guijt is de Functionaris Gegevensbescherming van Studio Amy Guijt. Zij is te bereiken via studio@amyguijt.nl.

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Studio Amy Guijt verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– IP-adres
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via studio@amyguijt.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

2. Doel verwerken persoonsgegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Studio Amy Guijt verwerkt uw persoonsgegevens om u terug te kunnen mailen wanneer u contact met heeft opgenomen via de website. Via het
contactformulier op de website wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens zoals uw naam en e-mailadres. Daarbij verkrijgen wij ook uw ip-adres. Daarnaast analyseert Studio Amy Guijt jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Studio Amy Guijt bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Studio Amy Guijt verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hosting bij Antagonist

De website en back-ups van de website worden gehost bij Antagonist. Gegevens die u achterlaat op de website van Studio Amy Guijt zijn voor onbeperkte tijd op de servers van Antagonist opgeslagen.

Cookies

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Studio Amy Guijt gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Google Analytics

De website van Studio Amy Guijt verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet geonden aan uw persoonlijke gegevens.

4. Gegevens wijzigen

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Studio Amy Guijt en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar studio@amyguijt.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

5. Beveiligen van persoonsgegevens

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Studio Amy Guijt neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Jouw bezoek aan onze website wordt beveiligd door een SSL certificaat.Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Studio Amy Guijt privé is. Je herktent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via studio@amyguijt.nl

Studio Amy Guijt wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons