Manifest: Oost west, Delft best?

De bestaanszekerheid van steeds grotere groepen Delftenaren komt in het gedrang. Sociaal Platform Delft heeft speerpunten opgesteld voor het sociaal domein.

Met dit manifest willen sociale partners van de gemeente Delft van goed naar beter naar best voor het sociaal domein. De speerpunten van de partners komen samen in dit manifest op tabloid formaat. In het midden van de krant zit een uitneembare poster met samenvatting van de speerpunten en mogelijkheid tot ondertekenen. Concept en ontwerp in samenwerking met Muzus.

Discipline
Concept
Grafisch ontwerp
Illustratie
Vorm
Tabloid
Print
Opdrachtgever
Muzus

Sociaal Platform Delft vraagt om

“Iedereen verdient een gelijke kans in het leven. Er is sprake van een toenemende tweedeling in Delft…

…We zetten ons in om de groep mensen die het écht nodig heeft beter te helpen dan iedereen een klein beetje.” – SPD