Blind geordend

Een tastbare onderzoekspublicatie in print en digitaal

Harde feiten, zachte interpretaties

Jouw verhaal in kaart en op tafel

Placenta Magazine

Wetenschappelijk onderzoek toegankelijk maken

Wijzer in Zorg

Keuzevrijheid? Hoe werkt dat eigenlijk!?

Manifest: Oost west, Delft best?

Tabloid voor Sociaal Platform Delft

Bubble swarms behaviour

Infographic samenvatting proefschrift

Cliëntenstromen Jeugdzorg

Interactieve presentatie van stromen in de jeugdzorg

Hoger bereik: laaggeletterdheid herkennen

Strategiekit medewerkers Koninklijke bibliotheek