Blind geordend

Een tastbare onderzoekspublicatie in print en digitaal

Harde feiten, zachte interpretaties

Jouw verhaal in kaart en op tafel

Light of Bees

Bee activity brought to light

Placenta Magazine

Wetenschappelijk onderzoek toegankelijk maken

Wijzer in Zorg

Keuzevrijheid? Hoe werkt dat eigenlijk!?

E-learning metaal- en elektrotechniek

Didactische infographics en storyboards voor oZone

Een grafiek van niks

Information Superpower poster project: een ode aan Nul

Dissolve medicine in water

Graphic journalism risoprint

Manifest: Oost west, Delft best?

Tabloid voor Sociaal Platform Delft

Bubble swarms behaviour

Infographic samenvatting proefschrift

Cliëntenstromen Jeugdzorg

Interactieve presentatie van stromen in de jeugdzorg

Hoger bereik: laaggeletterdheid herkennen

Strategiekit medewerkers Koninklijke bibliotheek